CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valence band photoemission from in-situ grown GaAs(100)-c(4×4)

P. Jiricek ; M. Cukr ; Martin Adell (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; T. Strasser ; W. Schattke
Chechoslovak Journal of Physics Vol. 56 (2006), p. 21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 24437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur