CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural properties of Bi-terminated GaAs(0 0 1) surface

M. Ahola-Tuomi ; P. Laukkanen ; R.E. Kuzmin ; J. Pakarinen ; I.J. Vayrynen ; Martin Adell (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur)
Surface Science Vol. 600 (2006), p. 2349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 24436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur