CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to make GaMnAs with high ferromagnetic phase transition temperature

J. Sadowski ; J.A. Domagala ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; C. Hernandez Rodriguez ; F. Terki ; S. Charar ; D. Maude
Materials Science Poland Vol. 24 (2006), p. 617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 24435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur