CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long Term EEG-Monitoring in Neonatal and Child Intensive Care

Magnus Thordstein ; Ralph Bågenholm ; Svenerik Andreasson ; John Ouchterlony ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinsk elektronik) ; Frank Göthe ; Stefan Nivall ; Anders Hedström ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinsk elektronik) ; Ingemar Kjellmer ; Gunnar Wallin
Clin. Neurophysiol. suppl 53, Eds. Ambler Z, Nevsimalova S, Kadanka Z, Rossini PM (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinsk elektronik (1900-2004)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur