CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings First IEEE International Workshop on Horizontal Interactive Human-Computer Systems

Morten Fjeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Masahiro Takatsuka
: External organization, 2006. ISBN: 0-7695-2494-X.- 200 s.
[Bok]

M. Fjeld and M. Takatsuka (2006) (editors): Proceedings First IEEE International Workshop on Horizontal Interactive Human-Computer Systems, IEEE Computer Society, Los Alamitos CA, Washington, Tokyo. http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?history=yes&queryText=%28%28tabletop%29%3Cin%3Emetadata%29Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 24428

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur