CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

”Såväl barn som äldre drabbas av riskfyllda boendemiljöer”. Forskare och organisationer pekar på förebyggande åtgärder.

Kristina Kindberg ; Linda Karlsson ; Mona Eriksson ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Debattartikel i BOFAST – Specialtidningen för Hyresrätten och Allmännyttan den 26 oktober 2016. (2016)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Skador, risker, hem- och boendemiljö, fastighetsägare, bostad, arkitekter, säkerhet, attityder, funktionshinderorganisationer, patientföreningar. förebyggande arbeteDenna post skapades 2016-10-26. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 244230

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur