CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An analytical model for ground vibrations from accelerating trains

Anders Karlström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Sound and Vibration (0022-460X). Vol. 293 (2006), 3-5, p. 587-598.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ground vibrations, trainsDenna post skapades 2006-12-18.
CPL Pubid: 24423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur