CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An analytical model for train-induced ground vibrations from railways

Anders Karlström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Sound and Vibration (0022-460X). Vol. 292 (2006), 1, p. 221-241.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ground vibrations, railwaysDenna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 24422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur