CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lätt att förebygga skador i hemmen

Kristina Kindberg ; Linda Karlsson ; Mona Eriksson ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 24 oktober 2016 (1654-4722). (2016)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: skador, risker, hem- och boendemiljö, fastighetsägare, bostad, arkitekter, säkerhet, attityder, funktionshinderorganisationer, patientföreningar. förebyggande arbeteDenna post skapades 2016-10-26. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 244215

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur