CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demonstrating innovative green waterway transport solutions in urban and short-sea shipping contexts

Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Martin Svanberg
Conference on Green Maritime Logistics, DTU, during Danish Maritime Days, Copenhagen, Denmark, October 25 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-25.
CPL Pubid: 244212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur