CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective coupling of superconducting charge qubits mediated by a tunable stripline cavity

Margareta Wallquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Physical Review B Vol. 74 (2006), p. 224506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Quantum computing, superconducting circuitsDenna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 24420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur