CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing intermodal transport for small flows over short distances

Fredrik Bärthel (Institutionen för logistik och transport) ; Johan Woxenius (Institutionen för logistik och transport)
Journal of Transportation Planning and Technology (0308-1060 ). Vol. 27 (2004), 5, p. 403-424.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur