CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of HDO-18, CH3OH and vibrationally-excited N2O from Odin/SMR measurements

Z. Zelinger ; B. Barret ; P. Kubat ; P. Ricaud ; J.-L. Attie ; E. Le Flochmoen ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; M. Strizik
Molecular Physics Vol. 104 (2006), 16-17, p. 2815 - 2820.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Odin, SMR, water vapour isotopes, spectroscopyDenna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur