CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for sustainable building,

Michael Edén (Institutionen för arkitektur) ; Lisbeth Birgersson (Institutionen för arkitektur) ; Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Urbanisme, enginyeria i dialogia social, Khora II, 9, Escuela Téchnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 24416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur