CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-destructive density measurements of pharmaceutical products by THz imaging

Joakim Garcia Wernersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Helena Rodilla (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Alvaro Diaz-Bolado ; Robin Dahlbäck (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Lubomir Gradinarsky ; Mats Josefson ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
2016 41st International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz waves (IRMMW-THz) (2162-2027). p. Art. no 7758615. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper, measurements with a THz imaging system at 346 GHz together with electromagnetic simulations have demonstrated the capability of THz sensing for the non-destructive density determination of intermediate products in the pharmaceutical industry. The results confirm the ability of THz imaging to detect density changes in pharmaceutical samples by measuring the phase variation of the wave transmitted through the sample.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-25. Senast ändrad 2017-02-22.
CPL Pubid: 244106

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)