CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recycling effects in the titanate direct causticization process

Ingrid Nohlgren ; Kristina Magnusson ; Tobias Richards (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 20 (2005), 3, p. 298-303.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-18.
CPL Pubid: 24410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur