CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surrounding system implications on the environmental performance of sewage sludge SCWO

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Jefferson W Tester
Proceedings to 11th European Biosolids and Biowastes Conference and Workshop, Nov 13-15, 2006, Wakefield, UK (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 24409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur