CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Efficiency LDMOS Current Mode Class-D Power amplifier at 1 GHz

Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
36th European Microwave Conference Vol. 1 (2006), 1, p. 176-9.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 24406