CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Apolipoprotein M Isoforms in Low-Density Lipoprotein

Helen Karlsson ; Helen Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Christer Tagesson ; Mats Lindahl
Journal of Proteome Research Vol. 5 (2006), 10, p. 2685-2690.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: apolipoprotein M, apo M, low-density lipoprotein, LDL, two-dimensional gel electrophoresis, 2-DE MALDI-TOF, mass spectrometry, glycosylations, sialylationsDenna post skapades 2006-12-18.
CPL Pubid: 24405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur