CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Interfaces with Suppliers

Luis Araujo ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management Vol. 28 (1999), p. 497-506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur