CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activity Structures in Distribution - A framework for analysing efficiency

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Gunnar Mattsson
In Gauri, P. (ed) Advances in International Marketing, JAI Press, Cambridge, pp. 43-62. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur