CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson (Institutionen för arkitektur)
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.) p. 81-103. (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: postpolitisk, makt, stadskärneutveckling, relationella rum, biomakt, centrum, periferiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-24.
CPL Pubid: 244021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur