CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verktyg och hjälpmedel för byggherrens kravformulering i tidiga skeden

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Nina Ryd (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Bok]


Denna post skapades 2006-12-15. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 24401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur