CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OH in Messier 82

M.K. Argo ; A. Pedlar ; T.W.B. Mixlow ; R.J. Beswick ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; K. Wills ; Roy Booth (Onsala Rymdobservatorium)
in "Proceedings of the 7th European VLBI Network Symposium", Oct. 2004, Toledo, eds. R. Bachiller, F. Colomer, J.F. Desmurs, P. de Vicente, Obs. Astronómico Nacional, Alcala de Henares, Spain p. 151-152. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur