CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brief encounters with dubnium

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 8 (2016), 10, p. 986-986.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-10-24. Senast ändrad 2016-10-29.
CPL Pubid: 243977

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur