CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Växthus del i socialt program som skall öka trivseln

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Husbyggaren 5, (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-12-15.
CPL Pubid: 24397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur