CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a UN-HABITAT Strategic Framework on Sustainable Urbanisation, (Report to the Global Division, UN-HABITAT, June 2006)

Björn Malbert (Institutionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Nairobi, Kenya : UN-HABITAT, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-15. Senast ändrad 2008-02-15.
CPL Pubid: 24392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur