CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of complex knowledge

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Erik Kärrman ; Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur)
in Malmqvist, Per-Arne et al (Eds.), Strategic Planning of Sustainable Urban Water Management; IWA Publishing: London (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 24390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur