CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuum EVN and MERLIN observations of ultra luminous infrared galaxies

A.G. Polatidis ; John Conway (Onsala Rymdobservatorium)
in "Proceedings of the 7th European VLBI Network Symposium", Oct. 2004, Toledo, eds. R. Bachiller, F. Colomer, J.F. Desmurs, P. de Vicente, Obs. Astronómico Nacional, Alcala de Henares, Spain p. 231-234. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2439

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur