CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital Phase Modulation

Tor Aulin (Institutionen för datorteknik) ; John Anderson ; Carl-Erik Sundberg
: Plenum, 1986. ISBN: 0-306-42195-X.- 492 s.
[Bok]

Nyckelord: Digital communication, digital radio, constant envelope, power and bandwidth efficientDenna post skapades 2006-12-15. Senast ändrad 2013-07-10.
CPL Pubid: 24389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (1985-2001)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur