CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 60 GHz MMIC Double Balanced Gilbert Mixer in mHEMT technology with Integrated RF, LO, and IF Baluns

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Marcus Gavell ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEE Electronics Letters Vol. 42 (2006), 24, p. 1402-1403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-22. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 24387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Mixers and Multifunctional MMICs for Millimeter-Wave Applications