CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistics issues in manure-to-energy supply chains

Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Hanna Guldbrand (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Carolina Brännström (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Jonas Flodén ; Joakim Lundgren ; Alexandra Bakosch
1st International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability, 23-26 October 2016, Sitges, Barcelona, Spain (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-21.
CPL Pubid: 243840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)
Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur