CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A linkage study in two families with multiple sclerosis and healthy members with oligoclonal CSF immunopathy

Sara Haghighi ; Oluf Andersen ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Lennart Rydberg ; Jan Wahlström
Multiple Sclerosis Vol. 12 (2006), 6, p. 723-730.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-15. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 24384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik (GU)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur