CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lokal samverkan för ökad trygghet och säkerhet. En beskrivning av och reflektion över fem års trygghetsarbete i stadsdelen Kortedala i Göteborg

Lisbeth Birgersson (Institutionen för arkitektur) ; Lotta Jofjord
Göteborg : External organization, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-14.
CPL Pubid: 24382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur