CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Watch Your Step! Terrain Traversability for Robot Control

Mauro Bellone (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Robot Control (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-10-21.
CPL Pubid: 243811

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Robotteknik och automation
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur