CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan ett köpcenter försörjas med Närsjöfart? En fallstudie med kartläggning av godsflöden till Torp köpcenter

Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Martin Svanberg ; Magnus Blinge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Nationell konferens i Transportforskning, 18-19 oktober 2016, Lunds Universitet, Lund (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-21.
CPL Pubid: 243810