CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to the dry-state preparation of coating particles for use in dry surface treatment of paper

Kaisa Putkisto ; Juha Maijala ; Johan Grön ; Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik)
Progress in Organic Coatings Vol. 51 (2004), p. 257-266.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Coating, paper, pigment, dry surface treatment, polymersDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 2438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur