CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of grid setup on the prediction of hydrofoil cavitation

Carlo Negrato (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Thomas Lloyd ; Tom van Terwisga ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Proceedings of the 19th "Numerical Towing Tank Symposium" (NUTTS'16) p. 72-77. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-20.
CPL Pubid: 243790

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur