CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Beam Epitaxy Growth and Characterization of InGaPBi Films

L Yue ; P Wang ; K Wang ; X Wu ; W Pan ; J Liu ; J Cui ; Z Zhang ; L Zhang ; Y Song ; Q Gong ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
6th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors, Madison, USA, July 19th-22nd, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-20. Senast ändrad 2016-10-20.
CPL Pubid: 243787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur