CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth and Characterization of InGaPBi Thin Films by Molecular Beam Epitaxy

L Yue ; P Wang ; K Wang ; X Wu ; W Pan ; Y Li ; Y Song ; Q Gong ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
18th Euro MBE Workshop, Kanazei, Italy, March 15-18, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-20. Senast ändrad 2016-10-20.
CPL Pubid: 243784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur