CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous-wave operation of InAs quantum dot laser on Ge substrates grown by gas source molecular beam epitaxy

Q Gong ; P Wang ; K Wang ; C Cao ; Y Li ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
18th Euro MBE Workshop, Kanazei, Italy, March 15-18, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-20. Senast ändrad 2016-10-20.
CPL Pubid: 243782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur