CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Dilute Bismides for IR optoelectronics

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
EMN The Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG) 2015, Hong Kong, December 14-17, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-20.
CPL Pubid: 243780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur