CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent progress on dilute bismides

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Conference on Semiconductor Mid-IR Materials and Optics (SMMO) 2015, Prague, Czech Republic, April 8-11, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-20.
CPL Pubid: 243778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur