CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multi-scale Eulerian-Lagrangian model for simulation of cavitating flows

Ebrahim Ghahramani (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
19TH "NUMERICAL TOWING TANK SYMPOSIUM" (NUTTS'16) p. 37-42. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-20.
CPL Pubid: 243766