CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density-based Compressible Solver with Equilibrium Cavitation Model in OpenFOAM

Mohammad Hossein Arabnejad (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Claes Eskilsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
19th "Numerical Towing Tank Symposium" (NuTTS'16) (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-20.
CPL Pubid: 243765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)