CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Gain Through Dynamic Control of Device Geometry: Nanoelectromechanical Carbon Nanotube-Based Switch

Klas Engström (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
IEEE Electron Device Letters Vol. 27 (2006), p. 988-991.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-12-14. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 24375

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur