CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anomalous photoluminescence in InP1-xBix

XY Wu ; XR Chen ; WW Pan ; P Wang ; LY Zhang ; YY Li ; HL Wang ; K Wang ; J Shao ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
19th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Montpellier, France, September 4-9, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-19.
CPL Pubid: 243745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur