CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural and Optical Properties of High Bi Content GaSbBi Films Grown by Molecular Beam Epitaxy

L Yue ; Y Zhang ; F Zhang ; L Wang ; Y Zhuzhong ; J Liu ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 43rd International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS), the 2016 Compound Semiconductor Week (CSW2016) Article no 7528861, (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-10-19. Senast ändrad 2016-11-14.
CPL Pubid: 243724

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur