CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neck muscle activation patterns in dynamic conditions

Jona Marin Olafsdottir (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; J. B. Fice ; D. W. H. Mang ; Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; J. S. Blouin ; G. P. Siegmund
Traffic Injury Prevention (1538-9588). Vol. 17 (2016), p. 219-221.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-19.
CPL Pubid: 243720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur