CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Transparency Al/Bi2Te3 Double Barrier Heterostructures

Luca Galletti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sophie Charpentier (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; D Golubev ; Riccardo Arpaia (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
2016 Applied Superconductivity Conference (ASC’16), Denver, USA, September 4-9, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-10-19.
CPL Pubid: 243717